Regulamin Wirtualnych Adopcji

Historia fretek posiadających swoich Wirtualnych Adoptorów

Moderator: agja

Regulamin Wirtualnych Adopcji

Postprzez ven-a » 14 lis 2010, o 18:11

Wirtualna Adopcja
• Wirtualna Adopcja (dalej WA) jest formą wspierania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek (dalej SPF), polegającą na zapewnieniu opieki finansowej wybranemu zwierzęciu pozostającemu pod opieką SPF. Program WA jest prowadzony przez SPF.
• Podejmując się WA wybranego zwierzęcia, Wirtualny Opiekun zobowiązuje się do regularnych, comiesięcznych wpłat na konto bakowe SPF.
• Minimalna miesięczna kwota wpłaty wynosi 15PLN.

Wirtualny Opiekun
• Wirtualnym Opiekunem (dalej WO) może zostać każda osoba fizyczna (osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów), grupa osób pod przewodnictwem opiekuna, na przykład klasa szkolna pod przewodnictwem nauczyciela, lub instytucja.
• Wirtualny Opiekun może uczestniczyć w dowolnej liczbie Wirtualnych Adopcji, a zwierzę objęte programem Wirtualnych Adopcji może mieć dowolną liczbę Wirtualnych Opiekunów.
• Aby dokonać Wirtualnej Adopcji zwierzęcia, należy wysłać zgłoszenie przez stronę internetową SPF (fretek.org) lub pocztą elektroniczna na adres adopcje.wirtualne@fretek.org.

1. Przywileje Wirtualnego Opiekuna
• Po otrzymaniu pierwszej wpłaty, w czasie trwania Wirtualnej Adopcji SPF umieści przy ogłoszeniu o Wirtualnej Adopcji na stronie SPF (fretek.org) informację o Wirtualnym Opiekunie.
• Na życzenie możliwe jest przygotowanie i wysłanie do WO odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu – warunki będą każdorazowo omawiane z WO.
• WO okresowo otrzymuje bieżące informacje o swoich podopiecznych, wraz ze zdjęciami.

2. Ustanie Wirtualnej Adopcji
• WO może w każdej chwili zrezygnować z WA. W takim przypadku SPF zwróci się z prośbą o krótką informację o powodzie rezygnacji.
• Brak wpłat przez trzy miesiące z rzędu uznaje się za rezygnację w WA.

3. Komisja Wirtualnych Adopcji
• Komisja Wirtualnych Adopcji (dalej Komisja) składa się z 3 członków SPF.
• Komisja jest powoływana przez Zarząd SPF.
• Komisja nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.
• Do kompetencji Komisji należy:
- rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji o przyjęciu zwierzęcia do programu WA,
- podejmowanie decyzji o wykreśleniu zwierzęcia z programu WA.
• Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.
• Przewodniczący Komisji zostaje wybrany przez członków Komisji.
• Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za:
- koordynowanie prac Komisji,
- przyjmowanie zgłoszeń zwierząt do programu WA,
- informowanie zgłaszających zwierzę do programu WA o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku,
- prowadzenie szczegółowej dokumentacji finansów WA, pozwalającej na określenie kwoty przysługującej każdemu ze zwierząt objętych programem WA.
• Członek Komisji może zrezygnować z funkcji składając oświadczenie do Zarządu SPF. W uzasadnionych przypadkach Zarząd SPF może odwołać członka Komisji. W obu powyższych przypadkach Zarząd SPF niezwłocznie powołuje nowy skład Komisji.
• Jeżeli z jakichś przyczyn Komisja nie może wykonywać swoich zadań, w jej zastępstwie może działać Zarząd.

4. Przyjęcie zwierzęcia do programu WA
• Decyzję o przyjęciu zwierzęcia do programu WA podejmuje Komisja.
• Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu zwierzęcia do programu WA z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
- Zgłoszenie zwierzęcia powinno zostać przesłane do Przewodniczącego Komisji WA za pomocą Prywatnej Wiadomości na forum roboczym SPF.
- Podstawowym zadaniem programu WA jest pomoc fretkom przewlekle chorym i mającym niewielkie szanse na znalezienie nowego domu.
- Zwierzę obejmowane programem WA powinno być zdiagnozowane przez lekarza weterynarii.
- Zwierzę powinno przebywać w Domu Tymczasowym co najmniej miesiąc, w wyjątkowych przypadkach czas ten może być krótszy.
- Zgłaszający zwierzę do programu WA zobowiązuje się do przesyłania do Komisji WA comiesięcznych raportów o zwierzęciu, lub wyznacza osobę, która będzie się tym zajmować.
- Osoba opiekująca się zwierzęciem przyjętym do programu WA zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczania do Przewodniczącego Komisji i Skarbnika SPF faktur za produkty i usługi zakupione dla zwierzęcia.
- Zgłoszenie zwierzęcia powinno zawierać zdjęcia zwierzęcia oraz uzasadnienie, dlaczego zwierzę powinno zostać objęte programem WA.
• Komisja podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia zwierzęcia do programu WA w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
• W przypadku odmowy przyjęcia zwierzęcia do programu WA, Komisja wraz z decyzją przekazuje zgłaszającemu uzasadnienie.
• Zgłaszający ma prawo odwołania się od decyzji Komisji.
• Wniosek o odwołanie od decyzji Komisji zostanie rozpatrzony przez Zarząd SPF.
• Wniosek o odwołanie od decyzji Komisji należy przesłać drogą elektroniczną na adres zarzad@fretek.org.
• Zarząd SPF rozpatruje wniosek o odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia.
• Zarząd SPF przekazuje zgłaszającemu i Komisji WA wynik postępowania odwoławczego drogą elektroniczną.

5. Wykreślenie zwierzęcia z programu WA
• W przypadku śmierci zwierzęcia, zostaje ono wykreślone z programu WA.
• W przypadku, gdy zwierzę zostanie wyadoptowane do domu stałego, zostaje ono wykreślone z programu WA.
• Zwierzę może zostać wykreślona z programu WA w przypadku, gdy opiekun nie prześle raportu o zwierzęciu do Komisji WA przez 60 dni.
• W przypadku wykreślenia zwierzęcia z programu WA, środki finansowe zebrane na wsparcie tego zwierzęcia są gromadzone w puli rezerwowej WA.
• Pula rezerwowa WA może zostać przeznaczona na wsparcie zwierząt uczestniczących w programie WA lub na leczenie innych zwierząt pozostających pod opieką SPF. Decyzję o przeznaczeniu środków z puli rezerwowej WA podejmuje Komisja WA.źródło: http://fretek.org/regulamin-adopcji-wirtualnych
Avatar użytkownika
ven-a
Członek Wspierający
 
Posty: 1151
Dołączył(a): 14 sie 2009, o 13:21
Lokalizacja: Ostróda/ Morąg

Powrót do Wirtualne Adopcje (Ogólnodostępny)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron